VÍDEO

VALPASO
— FOLK NA RÚA 2019 —
SANTIAGO DE COMPOSTELA

AF Colexiata do Sar: Folk Na Rúa

VÍDEO

XOTA DE GONTE
— FOLK NA RÚA 2019 —
SANTIAGO DE COMPOSTELA

AF Colexiata do Sar: Folk Na Rúa

VÍDEO

ESCOLA DE DANZA E MÚSICA TRADICIONAL
DA AF COLEXIATA DO SAR:
MUIÑEIRA DE SAN BRAIS

Agrupación Folclórica Colexiata do Sar