VÍDEO

ORFEÓN TRADICIONAL COLEXIATA DO SAR:
A CHULA DE PONTEVEDRA
— LUAR (TVG) —

Orfeón Tradicional Colexiata do Sar: Luar (TVG)

VÍDEO

O CARRO
— FOLK NA RÚA 2019 —
SANTIAGO DE COMPOSTELA

AF Colexiata do Sar: Folk Na Rúa

VÍDEO

XOTA VELLA
— FOLK NA RÚA 2019 —
SANTIAGO DE COMPOSTELA

AF Colexiata do Sar: Folk Na Rúa